Japanse Duizendknoop (JDK)

Japanse Duizendknoop (JDK)

De Japanse duizendknoop (JDK) is vanwege zijn schoonheid naar Nederland gehaald. De plant is mooi, maar groeit gestaag en heeft erg sterke wortels. Deze kunnen schade veroorzaken aan wegen, woningen en andere bouwwerken.
De sterk en welig tierende plant komt op ruim 500 plekken in Deventer voor. Dat is niet overal een probleem, maar op sommige locaties, zoals bouwkavels is de aanwezigheid niet gewenst. Het weg halen brengt veel kosten met zich mee.
Gemeentebelang zet zich in om deze woekerplant op plaatsen waar nodig effectief te bestrijden. Wij zien veel mogelijkheden voor een goede aanpak zonder inzet van chemische bestrijdingsmiddelen. In november 2018 heeft Gemeentebelang een motie ingediend om als proef varkens in te zetten bij de bestrijding, waarbij het de bedoeling is om de plant met wortels en al uit te graven en te voeren aan deze dieren.
In verschillende gemeenten zijn proeven gedaan om de wortels van de JDK via elektrocutie te vernietigen. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat de plant tot op kniehoogte gesnoeid wordt. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Reden voor de gemeente Deventer om deze wijze van bestrijding in een proef uit te testen met als kernvraag: Wat doen we met het snoeiafval (loof)?
De proef is onlangs gestart in samenwerking met LTO. De wortels van de plant worden geëlektrocuteerd met de ‘Rootwave’ methode door aannemer De Groenste Zaak, zie foto. Gezien de motie van Gemeentebelang om de JDK te voeren aan de varkens, is er door de gemeente en LTO gezocht naar een varkensbedrijf dat bereid is het loof aan hun varkens te voeren. Daarbij bleek toch wel wat terughoudendheid te zijn bij de varkensbedrijven. Onbekend maakt onbemind. Uiteindelijk heeft varkensbedrijf Piggy’s Palace van Erik Stegink zich bereid verklaard voor deze proef het loof aan de buitenvarkens te voeren. Vol enthousiasme is de “lekkernij” ontvangen! Daarbij is uiteraard vooraf onderzocht of de JDK schadelijke stoffen bevat die het welzijn van de varkens in gevaar kunnen brengen. Ook wordt de komende weken de varkensmest onderzocht naar mogelijke restanten van de plant. . Wanneer blijkt dat dit niet het geval is kan het loof van de Japanse duizendknoop ook aan varkens op stal worden gevoerd. 

In de komende weken moet duidelijk worden of de methode effectief is en of de varkens de plant blijvend graag lusten. Dit is een eerste kleinschalige try-out, maar het zou wel erg mooi zijn, wanneer dit de oplossing voor heel Nederland zou zijn. 
Zo blijkt maar weer, dat de Nederlandse landbouw en veeteelt erg nuttig is! 

Harry ten Have