Juridische strijd in eindfase!

rechtbank

Juridische strijd in eindfase!

rechtbankJuridische strijd geheimhouding financiële onderbouwing project Stadhuiskwartier in eindfase!

Bijlage: Reactie aan de rechtbank.

Marcel Elferink – namens de fractie Gemeentebelang – heeft vandaag aan de rechtbank een uitgebreide reactie gegeven op het nieuwe besluit van het college van B&W over de geheimhouding van financiële gegevens over de bouw van het nieuwe stadskantoor.

 

 

Eind november heeft de rechtbank in een tussenvonnis het college van burgemeester en wethouders opgedragen om het besluit over het beroep van Marcel Elferink te herzien. Gemeentebelang had bezwaar gemaakt tegen de opgelegde geheimhouding op belangrijke stukken en was door het gemeentebestuur toen niet ontvankelijk verklaard. Na de uitspraak van de rechter heeft het college opnieuw naar het bezwaar gekeken. Dit leidde tot de conclusie dat Elferink weliswaar ontvankelijk is in het bezwaar dat hij namens Gemeentebelang had ingediend, maar dat dit nog steeds ongegrond is. De geheime financiële gegevens Stadhuiskwartier werden dus niet vrijgegeven en zijn tot op de dag van vandaag geheim.

In de reactie naar de rechtbank weerlegt Marcel Elferink de inhoudelijke gronden die de geheimhouding volgens het college zouden rechtvaardigen. Hij vraagt om vernietiging van het bestreden besluit en daarmee om onmiddellijke opheffing van de geheimhouding.

De rechtbank kan eindelijk inhoudelijk beslissen.