Kerstgedachte

Alie Zandstra

Kerstgedachte

Alie Zandstra Kerstgedachte van de fractievoorzitter

Zo op het eind van het jaar word ik altijd een beetje melancholisch. Misschien ligt dat aan het donkere droefgeestige weer, aan het aantal “spoedjes” dat voor het eind van het jaar nog af moet of aan de drukte in de winkels en het gedrag dat iedereen vertoont.

Alles moet gezellig zijn met aandacht voor elkaar. Begrippen als liefde en vrede doen weer opgeld. En het moet vooral véél zijn! Veel eten, veel drinken veel…….. Dat alles in de laatste maand van het jaar gepropt, net of daarvoor de rest van het jaar de tijd ontbreekt.

Kerst waar ging dat ook al weer over? De geboorte van Jezus voor ons allemaal. Ook al ben je dankbaar voor de komst van de verlosser van de wereld, het gewone leven neemt je snel weer in beslag. Hoe mooi de kaarten, de versieringen en de kerstkransen ook zijn, er is meer nodig!

Verdieping verinnerlijking, anders hou je er niets aan over. Natuurlijk zal kerst voor een ieder verschillend van inhoud zijn. Voor iemand die net een dierbare is verloren, zal dit anders zijn dan voor mijn moeder die meer en meer de regie over haar leven kwijt raakt en steeds minder besef heeft van tijd en uur.

Maar hoe gaan we na kerst verder?

Verandert er iets of is het daarna weer business as usual, oftewel het oude liedje.

We zingen vrede op aarde, in de mensen welbehagen. In een wereld waar nog steeds nood, ellende en onrecht is. Waar mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Voetbaltrainers ontslag nemen omdat ze hun leven niet meer veilig zijn door supportershaat en geflipte figuren mensen neerschieten.

Het mooiste wat we elkaar kunnen toewensen is misschien wel dat we na kerst – ánders – verder gaan. Ik hoop het.

Ik wens iedereen een goede kerst en een gezond en gelukkig 2014!

Alie Zandstra