Kinderen van de rekening

Liesbeth

Kinderen van de rekening

LiesbethKinderen van de rekening

Peuterspeelzalen worden per 1 september overhaast omgezet in kidscentra. Ondanks vooraf toegezegde steun door D66 is het woensdagavond niet gelukt om een jaar uitstel af te dwingen om de overgang zorgvuldig en zo soepel en pijnloos mogelijk te laten verlopen. De coalitiepartijen lijken geen belang te hechten aan een goede voorbereiding van peuters op de basisschool. Een gemiste kans!

 

Tijdens de laatste begrotingsvergadering in juni waren alle partijen het erover eens: Alle peuters moeten gebruik kunnen (blijven) maken van goede en bereikbare voorzieningen. Ondanks alle toezeggingen is het college erg laat met de voorbereidingen begonnen van de kindcentra, een combinatie van kinderopvang en peuterspeelzaal. De kleintjes gaan hier tien uur per week naar toe, in plaats van de huidige vijf uur. Een grote stap voor de peuters, maar ook voor de betrokken organisaties. Toch zijn deze pas in november 2011 bij de voorbereidingen gehoord en betrokken, terwijl ze al meteen na de zomervakantie in de nieuwe opzet moeten functioneren. Ook voor de ouders verandert er veel. Dubbel zo veel uren betekent ook aanzienlijk hogere kosten. Als ze een betaalde baan hebben, kunnen ze de hogere kosten compenseren met een kinderopvangtoeslag. Indien dit niet het geval is, mogen de ouders bij de gemeente voor een vergoeding aankloppen. Maar die verwacht er dan wel vrijwilligerswerk voor terug. Hoe en wat is volkomen onduidelijk. Ouders die de kinderopvangtoeslag gebruiken voor gastouders, zullen waarschijnlijk zelf de kosten van het kindcentrum moeten dragen; 10 uur per week; minimaal €5 per uur.

Op dit moment zijn de gevolgen van de stap naar de nieuwe kindcentra voor de ouders niet te overzien. De voltallige raad heeft daarom bij de voorjaarsnota in juni een motie ingediend en gevraagd om een zorgvuldige voorbereiding. Door alle gevolgen duidelijk in kaart te brengen, kan onrust bij de ouders worden weggenomen en worden voorkomen dat peuters straks buiten de boot vallen.

Helaas wogen afgelopen woensdag voor de coalitiepartijen de belangen van het college zwaarder dan het welzijn van ouders en kleine kinderen. Daarbij is de rol van D66, die ’s avonds onder druk van het college van mening veranderde wel heel bijzonder. Jammer genoeg zijn nu peuters het kind van de rekening.