Kippenvel en zweetdruppels

Alie

Kippenvel en zweetdruppels

AlieKippenvel en zweetdruppels

Het voelt fris aan. Niet alleen wat de lagere temperatuur van vandaag betreft, maar zeker ook als we het over het politieke klimaat in onze gemeente hebben. De koude rillingen die ons onlangs hebben bekropen bij het bestuderen van de jaarrekening zijn nog maar net een beetje weggetrokken, of we worden geraakt door een nog veel grotere koudegolf. Want met de dag groeit het vermoeden en de angst dat we met zijn allen door het college bewust onwetend zijn gehouden.

Deventer staat er niet bepaald goed voor en de toekomst doet het ergste vermoeden. De waarschuwingen van de accountant komen op zich al hard aan. Maar de klap wordt alleen maar groter als blijkt dat deze zijn zorgelijke boodschap al ruim voor het finale besluit over de bouw van het nieuwe stadskantoor heeft verzonden. Niet aan de eerste beste ambtenaar die hem toevallig te binnenschoot, maar aan de directie. Dat lezen we in een brief, waarmee de gemeentelijke accountant Deloitte contact met de gemeenteraad heeft gezocht. Daarin neemt hij nadrukkelijk afstand van het verhaal van het college dat de wethouders simpelweg niet hebben kunnen weten hoe slecht de gemeente er daadwerkelijk voor stond. Een raar verhaal dat nog eens extra onderuit wordt geschoffeld door de uitspraak van de nieuwe wethouder Marleen Huizingh. In de Stentor zegt ze dat haar voorganger, wethouder Ahne, er wel degelijk van op de hoogte is geweest. Toch heeft hij deze informatie niet met de raad gedeeld. Zelfs niet op de speciale vertrouwelijke bijpraatsessie die op 14 maart is gehouden, waarin de raadsleden inzicht zouden krijgen in de gemeentelijke financiën. Maar in plaats van een duidelijk verhaal dat goed onderbouwd was met cijfers en feiten, volgde er een monoloog over financiën in het algemeen, waarbij ook nog eens door de wethouder werd gesteld dat het jaar 2011 zou worden afgesloten met een klein overschot. Een week na dit positief verhaal heeft een meerderheid in de Deventer gemeenteraad besloten om vóór het bouwbesluit te stemmen! Gemeentebelang heeft zich niet laten misleiden door mooie volzinnen en vage beloftes. We stemden tegen zoals we de afgelopen jaren steeds tegen de zinloze verkwisting van gemeenschapsgeld hebben gestemd.

Toen ons uiteindelijk toch – met enkele weken vertraging – het slechte nieuws van de accountant bereikte, zijn wij en met ons verschillende andere facties in de archieven gedoken. Wat was er nou precies door wethouder Ahne op de bewuste 14 maart gezegd? Hoe goed we ook ons best deden, de notulen kwamen niet boven water. Simpelweg omdat er van de vertrouwelijke sessies helemaal geen verslag was gemaakt! Niet alleen bij ons ontstond het gevoel dat we door het college zijn misleid. Tijdens de raadsvergadering van woensdag 23 mei hebben meerdere fracties kritische vragen gesteld, maar uiteindelijk hebben de meeste andere fracties genoegen genomen met de uitleg van het college. Ik denk dat de reden hiervoor gezocht moeten worden in het feit dat de hoofdverantwoordelijke wethouder inmiddels is vertrokken naar Ommen. Men vindt dat diens opvolger niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn fouten, maar is dat eigenlijk wel waar? In de landelijke politiek zijn verschillende ministers gesneuveld voor de fouten van hun voorgangers. Gemeentebelang is ook niet overtuigd van de onschuld en onwetendheid van de overige collegeleden, er is immers sprake van een collegiaal bestuur. We voelen ons gesterkt door de vele inwoners van Deventer die klagen over het achterhouden van gevoelige informatie of zelfs misleiding.

De onmacht en kilte worden groter en groter. In de samenleving en op het stadhuis. Bij Gemeentebelang en veel andere oppositiepartijen. Maar ook binnen de collegepartijen lijkt het vertrouwen in het bestuur en de eensgezindheid ver te zoeken. De afgelopen maanden zijn PvdA, D66 en/of VVD zeker negen keer in botsing gekomen met het eigen college. Wat voor gevolgen heeft de veranderende sfeer voor de aanstaande behandeling van de voorjaarsnota? Er moet nog eens 1,8 miljoen extra worden bezuinigd, terwijl de gemeentelijke gevolgen van het Haagse lenteakkoord nog niet eens zijn meegenomen! Zal dat, zoals in de Stentor van 22 mei 2012 staat, wel zonder lastenverzwaring kunnen? Persoonlijk denk ik dat te optimistisch ingeschat is en dat de inwoners van de Deventer de rekening moeten gaan betalen.

De ambtenaren krijgen het de komende tijd nog flink druk, niet alleen met alle maatregelen die vanuit Den Haag neerdalen maar ook met het nieuwe stadkantoor en de 1,8 miljoen bezuiniging die gezocht moet worden binnen de gemeentelijke organisatie. Stiekem vraag ik me wel eens af wat het antwoord van de ambtenaren zou zijn als je ze op de man of vrouw afvraagt wat ze liever hebben: Een prachtige werkplek of iets minder werkdruk? Gelukkig hoeven de ambtenaren deze keuze niet te maken. Gemeentebelang legt deze graag voor aan het college en de raad. Misschien is de tijd (nu al) rijp voor herbezinning over uitstel of fasering van de bouw van het stadskantoor, zoals Almelo onlangs heeft besloten!