Klokkenluider of grapjas?

Marcel

Klokkenluider of grapjas?

MarcelNieuwe klokkenluider of alleen een grapjas?

Op vrijdag 7 december heeft Gemeentebelang een anonieme brief ontvangen waarin melding wordt gemaakt van een forse overschrijding van een kostenpost bij de bouw van het nieuwe stadskantoor.

De brief is per post bezorgd. Hoewel er veel gedetailleerde informatie in staat die door een buitenstaander moeilijk te verzinnen lijkt, kunnen we niet uitsluiten dat het om een grap gaat. Zou iemand op het “succes” van de eerdere klokkenluider willen meeliften? Om het waarheidsgehalte te beoordelen en eventueel noodzakelijke stappen te kunnen ondernemen, is direct informeel contact gezocht met burgemeester Heidema.

De eerste bevindingen die we kort voor de kerst van hem teruggekoppeld kregen, waren dat de inhoud van de brief (met name de hoogte van het bedrag) niet erg realistisch zijn en daarmee ook de hele brief waarschijnlijk niet serieus genomen dient te worden. Begin januari zou er meer informatie worden aangeleverd, die deze inschatting moest bevestigen. Die duidelijkheid hebben we tot op heden nog niet gekregen.  Nadat Gemeentebelang in eerste instantie heeft toegestemd om nadere informatie af te wachten en nog niet de openbaarheid te zoeken, zetten we deze stap nu wel.

Nog steeds weten we niet of de inhoud op waarheid berust, maar we kunnen het ook zeker niet uitsluiten. Stel dat er inderdaad een nieuwe klokkenluider is die de moed heeft verzameld om belangrijke informatie in het algemene belang openbaar te maken, dan verdient deze het dat zijn aantijgingen grondig worden onderzocht. En als er een grapjas rond blijkt te lopen die bewust foutieve informatie verspreidt, weet deze meteen ook dat Gemeentebelang niet alles maar klakkeloos overneemt en ongefundeerde uitspraken doet.

Om de feite boven tafel te krijgen, stelt Gemeentebelang de volgende schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur:

1. Wat is het realiteitsgehalte van bijgaande brief ?  Graag uw uitgebreide toelichting.

2. Graag ontvangen wij uw begrote opgave (en specificatie) van de benodigde investering om de aansluiting van het “ Landshuis “ op de nieuwbouw te realiseren.

anonieme_brief_inzake_onderzoek_landshuis.pdf

 

Zie ook:

Ambtelijke klokkenluider (14 juni 2012)

Raadsmeerderheid stemt tegen openheid (20 juni 2012)