Laarzenactie

Erik

Laarzenactie

ErikGemeentebelang ondersteunt laarzenactie

Gemeentebelang Deventer ondersteunt het initiatief van agrariërs uit Deventer en omgeving voor het invoeren van fosfaatrechten.

Wat is er aan de hand? Daarvoor moeten we terug naar 1 april vorig jaar. De EU schafte toen het melkquotum af. Omdat de vraag naar zuivel wereldwijd stijgt, mogen boeren sindsdien ongelimiteerd melk produceren. En dat doen ze, ook in ons land. In een jaar tijd kwamen er in Nederland 121.000 koeien bij. Duizenden ambitieuze boeren investeerden in grotere stallen.

Het probleem is dat al die nieuwe koeien behalve melk ook een enorme mesthoop opleveren. In mest zit fosfaat, een stof die schadelijk is voor de natuur. Daarom is de fosfaatproductie in Europa aan een maximum gebonden. Door de uitbreidingsdrift van melkveehouders is het Nederlandse ‘fosfaatplafond’ echter ruimschoots overschreden. Melkveehouders voorzien problemen en dringen aan op invoering van fosfaatrechten om zo duidelijkheid voor de toekomst te krijgen. 

Ook boeren uit Deventer melden: ‘Wij willen duidelijkheid voor ons gezinsbedrijf. Staatssecretaris Van Dam, het is voor u nú tijd om in actie te komen. Als u faalt, ben ik genoodzaakt straks te stoppen met mijn bedrijf. Kan ik mijn laarzen uittrekken en stuur ik ze naar u op.” Vorige week bleek dat er voorlopig geen limiet komt voor de hoeveelheid mest die elk melkveebedrijf mag produceren. Het kabinet wilde vanaf januari fosfaatrechten invoeren voor melkveehouders, maar ‘Brussel’ verbiedt dat. 

Gemeentebelang deelt de zorgen over de ontstane situatie en roept samen met de ondernemers het kabinet op om tot een passende oplossing te komen.