Legeskosten

Liesbeth

Legeskosten

LiesbethLegeskosten voor vergunningen

Een van de voorstellen bij de aanstaande bezuinigingsronde was om de legeskosten voor vergunningaanvragen met 25% te verhogen. Dankzij een motie die door Gemeentebelang is ingediend en breed werd gesteund door andere partijen, kan de gemeenteraad er straks ook uit andere maatregelen kiezen om het aanvragen van vergunningen meer kostendekkend te maken.

In september 2012 is het aanvragen van vergunningen al met de gemeenteraad besproken. Jaarlijks wordt er circa 1 miljoen euro meer aan kosten gemaakt, dan dat er aan leges binnenkomt. Uit een onderzoek dat in januari 2012 door Arena Consulting is uitgevoerd, was al gebleken dat de afdeling vergunningverlening met een gebrekkige automatisering werkt. Planning en veel andere zaken worden handmatig bijgehouden. Aanvragen die digitaal worden ontvangen, worden in drievoud uitgeprint en vervolgens in verschillende systemen opnieuw ingevoerd. In september 2012 heeft de raad aangegeven ook meer informatie te willen hebben over de kosten en toegevoegde waarde van het in Deventer gehanteerde pre-adviestraject. In september 2012 heeft het college een onderzoek toegezegd, waaruit zal blijken hoeveel kosten kunnen worden bespaard door een nieuw automatiseringssysteem en een efficiëntere werkwijze. Dit onderzoek zou voor de zomer worden gepresenteerd.
Het college wilde nu in het kader van de bezuinigingen alvast vooruitlopend op dit onderzoek, de legeskosten met 25% verhogen. Door de motie van Gemeentebelang die breed werd gesteund, behalve door de VVD en een deel van DB, wordt nu eerst het onderzoek naar kostenbesparing gepresenteerd voordat besloten wordt of en hoe de leges worden verhoogd. Hogere leges werken belemmerend voor nieuwe bouwprojecten en dus belemmerend voor de Deventer economie. We gaan ervan uit dat middels efficiëntiemaatregelen, de kosten kunnen worden verlaagd waardoor leges betaalbaar blijven