Lessen trekken

Lessen trekken

Gemeentebelang is zeer geschrokken over alle berichten over Werkmakelaar Oost. De verhalen die boven komen, zijn rondom schokkend. We hebben dan ook ingestemd met een onderzoek naar de achtergronden. Dat betekent niet dat we achterover leunen en de conclusies afwachten. Nu al blijkt dat het samenspel tussen college en raad niet optimaal verloopt als het gaat om pilots in het Sociaal Domein. Door de soms moeizame informatieverstrekking vanuit van het college komt de controlerende taak van de raad in het geding. Dat moet beter. Ook willen we dat het college en de raad richtlijnen opstellen, waaraan bedrijven en/of instellingen moeten voldoen, waarmee de gemeente Deventer met het oog op een te houden pilot in het sociaal domein een verbintenis aan wil gaan. Daarnaast moet er worden toegezien op het naleven van de (prestatie)afspraken en een goede klachtenafhandeling. Dit is vastgelegd in een motie die door Gemeentebelang, PvdA, GroenLinks, CDA en ChristenUnie is ingediend en gisteren unaniem is aangenomen.

Kijk hier voor de motie https://deventer.raadsinformatie.nl/document/6624364/2/2018-06-27_Motie_GB_-_Werkmakelaar-Oost