MeeDenkDank

MeeDenkDank

Dank voor het meedenken!

In de afgelopen weken heeft Gemeentebelang ruim 130 reacties ontvangen van meedenkende Deventernaren. Bedrijven, instellingen, belangenorganisaties maar ook heel veel inwoners  hebben hun grote betrokkenheid bij Deventer laten zien. We hebben concrete verzoeken ontvangen en vragen om rekening te houden met bepaalde onderwerpen, maar vooral ook veel goede tips en ideeën.

Om deze mee te kunnen nemen in de college-onderhandelingen is de meedenk-mailbox op dinsdag 8 april gesloten.  Alle ontvangen reacties zijn gebundeld en worden ingebracht in het formatieproces.  Gemeentebelang dankt iedereen voor hun reactie en de grote betrokkenheid bij onze gemeente. Natuurlijk blijven wij open staan voor vragen, wensen of suggesties uit de samenleving! Neem contact op met één van onze raadsleden of fractieondersteuners of kom langs op één van onze inloopavonden.