Menswaardige opvang!

Alie

Menswaardige opvang!

AlieMenswaardige opvang!

In het hele land worden deze dagen opvangplekken voor de vluchtelingen uit Syrië gerealiseerd. Als het Centraal Orgaan Asielzoekers in Deventer aanklopt voor noodopvang, zullen we niet voor onze verantwoordelijkheid weglopen! 

 

De gemeente Deventer voert een ruimhartig asielbeleid. We nemen mensen op die de procedure met succes hebben doorlopen en recht hebben op een eigen woning. Op verzoek van het Centraal Orgaan Asielzoekers zijn er dat dit jaar 55 extra. In het asielzoekerscentrum in Schalkhaar worden al sinds meer dan twintig jaar mensen opgevangen die hun thuisland moesten ontvluchten en nog in de procedure zitten. Daarmee voldoen we ruimschoots aan de verplichting die de Rijksoverheid ons heeft opgelegd. Bij nood kan de capaciteit tijdelijk worden uitgebreid. Het Centraal Orgaan Asielzoekers heeft Deventer in november 2014 in verband met de situatie in Syrië gevraagd, extra mensen in Schalkhaar te mogen opvangen. Deze nieuwe plekken worden per 1 oktober aanstaande gerealiseerd. De afgelopen maanden is de situatie er niet beter op geworden. We kennen allemaal de verschrikkelijke beelden van verdronken vluchtelingen, overvolle treinen en lange voettochten naar een hopelijk veilige toekomst. Op verschillende plaatsen in ons land zijn de afgelopen dagen nieuwe opvangmogelijkheden ingericht. Volgens het college ligt er op dit moment geen nieuw verzoek voor extra opvang in onze gemeente. Als die vraag er wel komt, moet de gemeente haar verantwoordelijkheid nemen. Als het kan door verdere uitbreiding van het AZC in Schalkaar en als het moet door te zoeken naar andere locaties in de gemeente waar alle benodigde voorzieningen voor een menswaardige opvang aanwezig zijn. Het wegstoppen van deze kwetsbare groep in leegstaande bedrijfshallen ergens achteraf op een industrieterrein is voor Gemeentebelang geen optie.