Met z’n vieren verder!

Met z’n vieren verder!

De fractie van Gemeentebelang werkt samen de PvdA, VVD en D66 hard aan het uitwerken van een coalitieakkoord. Er komt geen vijfde collegepartij. Wel wordt binnen de vier deelnemende partijen gezocht naar een vijfde wethouder. Lees meer in de brief van formateur Henk Gossink.

Formatie Deventer gaat verder met vier partijen

De onderhandelingen voor de coalitie wordt niet uitgebreid met een vijfde partij. Op basis van de voortgang in de onderhandelingen hebben de vier partijen besloten door te gaan met Gemeentebelang, PvdA, VVD en D66.

Hoewel in het advies van de informateur nog het voorstel van de informateur lag om in een latere fase een vijfde partij toe te voegen, hebben de vier partijen besloten dat het bij deze vier blijft. In de afweging heeft een aantal argumenten de doorslag gegeven. De belangrijkste is dat met een vijfde partij de verhouding tussen coalitie en oppositie wel erg scheef zou trekken. De verwachting is dat dit de duale relatie tussen college en raad belemmert. Iedere coalitie heeft een sterke oppositie nodig. Daarnaast verwachten de huidige onderhandelaars dat het met vier partijen beter lukt is om scherp focus te houden bij het besturen van Deventer, dan met vijf partijen. Tot slot speelt mee dat vier partijen een stabieler bestuur oplevert dan een nog bredere coalitie.

Tegenover deze argumenten staat de afweging dat verschillende partijen, die nu afvallen voor deze coalitie, de afgelopen periode op verschillende manieren een kwalitatief hoge bijdrage aan politiek en bestuur van Deventer hebben geleverd. Dat maakte het doorhakken van de knoop lastig, maar de onderhandelaars menen dat vier partijen uiteindelijk de best mogelijke coalitie voor Deventer oplevert.

De onderhandelaars gaan de komende week in samenwerking met de fracties een coalitieakkoord uitwerken. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een stabiele constructie waarin met meer dan vier wethouders het college kan worden gevormd. De partijen vinden uitbreiding van het huidige aantal wethouders nog steeds gewenst vanwege de opgaven waar Deventer in de komende periode voor staat.