Minderheidscollege

Alie

Minderheidscollege

Alie

Liesbeth Grijsen (Gemeentebelang), Jan Jaap Kolkman (PvdA) en Frits Rorink (CDA) blijven aan als wethouder. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft woensdag 12 juli besloten dat het College door mag gaan. Wel zijn er duidelijke kaders vastgelegd en werkafspraken gemaakt.

De bestuurscrisis ontstond afgelopen week nadat D66 uit het College stapte en wethouder Hartogh Heys zijn functie als wethouder neerlegde. Dit gebeurde na een lange raadsvergadering over de nieuwe tekorten bij het filmtheater De Viking. Vorig jaar moest de gemeenteraad al 1,4 miljoen euro bijpassen, vorige week bleek dat er opnieuw een tekort was van acht ton. Ook was de gemeenteraad niet dan wel onvoldoende geĆÆnformeerd over een aantal zaken en waren enkele forse risicoā€™s (onder meer de akoestiek) niet in beeld gebracht.

Na het opstappen van wethouder Hartogh Heys diende de voltallige oppositie met succes een motie van wantrouwen in tegen het resterende College. De drie wethouders stapten echter niet direct op omdat ze Deventer bestuurbaar wilden houden. Ook wilden ze verantwoording afleggen aan de raad, wat bij een onmiddellijk ontslag niet mogelijk was geweest.

Die verantwoording heeft woensdagavond plaatsgevonden. Terwijl enkele oppositiepartijen het onmiddellijke vertrek van het College eisten, gaf een meerderheid in de raad het drietal het voordeel van de twijfel. Wel zijn er duidelijke afspraken gemaakt. Omdat er sprake is van een minderheidscoalitie zullen politiek gevoelige onderwerpen neutraal aan de raad worden voorgelegd. Controversiƫle onderwerpen waarover partijen onderling te veel verschillen, worden niet meer in deze raadsperiode behandeld. Ook moet het College van Burgemeester en Wethouders de raad periodiek meer op de hoogte houden van de stand van zaken bij lopende projecten.

De taken van de afgetreden wethouder Hartog Heys zullen door de andere wethouders worden overgenomen. Voor onze wethouder Liesbeth Grijsen betekent dit een aanzienlijke uitbreiding van haar portefeuille. Ze was al verantwoordelijk voor Financiƫn, Sport en Ruimtelijke Ordening en Bereikbaarheid. Daar komen nu Kunst en Cultuur (waaronder de cultuurvisie), Het Deventer Verhaal (inclusief speelgoedmuseum), bibliotheekaangelegenheden, HCO en het Cultuur Overleg/convent Oost bij. Daarnaast gaat ze zich bezighouden met een aantal projecten waaronder het DOIC, de Poort van Deventer, de Binnenstad en de nieuwbouw van de bibliotheek. Een volle portefeuille dus waarbij we haar heel veel succes wensen!