Motie aangenomen

Motie aangenomen

Met een ruime meerderheid aan stemmen (19 van de 34) is gisteravond in de raadsvergadering de motie ‘Hittestress in de openbare ruimte” van Gemeentebelang aangenomen. Tijdens het debat kwam wel aan de orde, dat dit onderwerp deel uitmaakt van het in ontwikkeling zijnde Klimaatadaptatieplan, wat in de komende maanden door het college wordt opgesteld en rond februari 2021 wordt gepresenteerd aan de raad. Ook kwam ter sprake, dat wellicht de motie hierop vooruit liep en werd er voorgesteld deze motie uit te stellen tot de behandeling begin komend jaar. Het college gaf in een reactie aan, dat met de inhoud van de motie wel degelijk rekening zou worden gehouden bij de aanpak van het klimaatadaptatieplan. We hebben de motie niet ingetrokken en zoals uit de stemming blijkt, terecht!
Het is voor Gemeentebelang steeds weer van essentieel belang, dat we alert blijven en daadwerkelijk willen bijdragen en tot de juiste aanpak van zaken komen, die er werkelijk toe doen voor nu en in de toekomst, binnen onze gemeente. Dit is vooral ook een verantwoording van ons allemaal voor de generaties na ons. Kortom op het juiste moment spreekwoordelijk ‘de koe bij de horens vatten’, want ‘regeren is vooruitzien……….’