Motie HOND

Motie HOND

Wilma

Een ruime meerderheid van de raadsleden steunde afgelopen woensdag de motie Honden OmgangsNormen Deventer, die door Gemeentebelang en Deventer Nu was ingediend. Deze vloeide voort uit een initiatief dat door de heer Cellarius tijdens de Motiemarkt was gepresenteerd. Onze fractie is blij dat er aandacht komt voor (bijt)incidenten met honden, die veel onrust onder de bevolking veroorzaken.

Veel incidenten kunnen worden voorkomen door een andere omgang met honden, waarbij de bezitters nadrukkelijk hun rol en verantwoordelijkheid als baasje nemen. Hiervoor is goede voorlichting en samenwerking met alle betrokkenen van groot belang. De raad heeft besloten om een speciale werkgroep te formeren, die samen met professionals en deskundigen de mogelijkheden en verantwoordelijkheden in kaart brengt. Wat kan de gemeente doen om het aantal (bijt)incidenten te verminderen en daarmee het gevoel van veiligheid van de inwoners te vergroten? Dit en nog veel meer moet voor 1 november in kaart zijn gebracht!

Zie Hier de motie