Na 2 colleges en 6 miljoen euro!

Na 2 colleges en 6 miljoen euro!

Stadskantoor opnieuw aan Grote Kerkhof?

APB zegt NEE. Stem dus apb.

Nadat 2 colleges zijn gevallen en 6 miljoen euro is verspild, komt het stadskantoor opnieuw op de agenda.  Opnieuw zal worden onderzocht of alle ambtenaren aan het Grote Kerkhof gehuisvest kunnen worden of dat er naast nieuwbouw aan het Grote Kerkhof een tweede locatie noodzakelijk is.  Algemeen plattelandsbelang vindt dit onbegrijpelijk!

Het stadskantoor aan het Grote Kerkhof is afgelopen jaar gestuit op veel
weerstand onder de Deventer bevolking.  Inwoners van Deventer horen
zich te kunnen uitspreken over dit onderwerp en dit had dus een
belangrijk item moeten zijn tijdens de verkiezingen.
Ondanks alle
waardering die we hebben voor het onderzoek van Asselbergs en Coenen,
vinden we dat het uitgangspunt, visie binnenstad zuid, te bepalend is
geweest voor de vestiging van het nieuwe stadskantoor. APB moet tot haar
grote teleurstelling constateren dat er blijkbaar geen lering wordt
getrokken uit het verleden. Met de experts zijn wij van mening dat het
tijd is om tot uitvoering van plannen te komen en dat het meest urgente
project is de huisvesting van ambtenaren. Het is duidelijk dat wederom
onverkort wordt vastgehouden aan de locatie Grote Kerkhof, met eventueel
een kleine dislocatie. De Leeuwenbrug, goed bereikbaar ook met openbaar
vervoer, wordt in het onderzoek van tafel geveegd. Het enige argument
hiervoor is dat het op de lange termijn niet interessant zou zijn om
kantoorruimte te huren. Maar zelfs de Leeuwenbrug is te koop.
APB wil
niet nog meer geld verspillen aan het zoveelste onderzoek naar een
groot stadskantoor op het Grote Kerkhof.