Nederlands speelgoed museum

Nederlands speelgoed museum

Het College krijgt vrij baan om verder te gaan met het ontwikkelen van een plan voor het Nederlands Speelgoedmuseum op de Brink 11-12.

Dit is mogelijk nadat een meerderheid van de raad op woensdag 7 maart voor een motie stemde, die mede door Gemeentebelang is ingediend. Er is nu duidelijkheid over de opdracht die aan het College wordt meegegeven en aan welke eisen het definitieve plan moet voldoen. Gemeentebelang heeft de motie ingediend omdat het belangrijk is dat vastgelegd is wat er als Raad is afgesproken en besloten. Ook vinden we dat de initiatiefnemer nog van deze Raad moest horen hoe deze over de toekomst van het Nationale Speelgoedmuseum denkt.

Deze raad heeft op 2 november 2016 een keuze gemaakt voor de variant om het nieuwe speelgoedmuseum van het Deventer verhaal te vestigen op de locatie Brink 11-12, de voormalige rechtbank, en het uitwerken van een concreet bedrijfsplan. Daarbij hebben we een week later nadere randvoorwaarden gesteld voor wat betreft toetsing tijd en financiën middels een motie en amendement.

Er ligt nu een bedrijfsplan voor dat weliswaar enige vertraging heeft opgelopen maar dat in concept klaar is. Het is echter nog niet besluitrijp. We zien wel kansen en daarom het plan van Gemeentebelang een verdere uitwerking. Een uitwerking tot een compleet en volwaardig bedrijfsplan met een investeringsplanning, een uitgewerkt programma van eisen en helderheid over de afspraken met betrekking tot investeringen en de risicoverdeling tussen de pandeigenaar en het Deventer verhaal, een definitief dekkingsvoorstel.

Met de aangenomen motie hebben we college de gelegenheid gegeven het conceptbeleidsplan verder uit te werken en dit met een raadsvoorstel aan de nieuwe raad aan te bieden voor de voorjaarsnota. Zodat de nieuwe raad bij de voorjaarsnota 2018 een definitief besluit kan nemen over het al dan niet realiseren van het Nederlands speelgoedmuseum op Brink 12 . Daarbij realiseren we ons terdege, dat het voorliggende plan niet leidt tot een museum dat groots, meeslepend en overweldigend zal zijn. Het heeft wel mogelijkheden tot groei en tot een fasegewijze uitbreiding in zich. Dat zijn uitdagingen voor de toekomst!