Nieuw bestuur van Gemeentebelang.

NieuwBestuur-gemeentebelang

Nieuw bestuur van Gemeentebelang.

NieuwBestuur-gemeentebelang

Nieuw bestuur

Het geweldige succes bij de gemeenteraadsverkiezing heeft nogal wat gevolgen voor de organisatie van Gemeentebelang. Tijdens  de ledenvergadering op 19 mei zijn Karin Lueks, Luuk Hettinga en Willem Janssen unaniem benoemd als nieuwe bestuursleden.  De plekken waren vacant nadat Bas van Swichem, Erik Smeenk en Marco Schoemans waren toegetreden tot de fractie. Bas en Erik als fractievolger, Marco als raadslid.  Louise Trompert, die de afgelopen maanden als ad-interim-secretaris heeft gefunctioneerd, zal ook in de toekomst deel uitmaken van het bestuur van Gemeentebelang.  De taken en verantwoordelijkheden worden spoedig onderling verdeeld.  Tot die tijd  neemt Maria Aarnink de rol van interim-voorzitter op zich.

Wij danken de vertrekkende bestuursleden voor hun inzet van de afgelopen jaren en wensen hun opvolgers veel succes en plezier!