Nieuwe fractievoorzitter Erik Smeenk

Nieuwe fractievoorzitter Erik Smeenk

Nieuwe fractievoorzitter Erik Smeenk, Gemeentebelanger van het eerste uur.

Na het overlijden van Peter Onvlee is Erik Smeenk door de raadsleden van Gemeentebelang unaniem tot nieuwe fractievoorzitter gekozen. Voor de buitenwacht wellicht een minder voor de hand liggende keuze, voor intimi zeker geen verrassing. Wij stellen Erik graag aan u voor. 

Wie is Erik?

“Niet kletsen maar poetsen,” is het levensmotto van deze 54-jarige trotse inwoner van de gemeente Deventer. De nuchtere Sallander, geboren en getogen in Diepenveen, is een echt dorpsmens die met beide benen in de samenleving staat. Hij pakt zijn verantwoordelijkheid als die gevraagd wordt. Bij de voetbalclub, op de schaatsbaan, in de rommelmarktcommissie, bij het realiseren van een muziekkoepel, in het Waterschap en nu dus ook nadrukkelijk in de politiek. Erik is een Gemeentebelanger van het eerste uur. In het dagelijks leven werkt hij als Hoofdgreenkeeper bij de golfbaan in Hattem. Erik is getrouwd met Berna en vader van Leonie, Martijn en Anniek. 

Wat kunnen we van Erik verwachten?

Het is kenmerkend voor Erik’s verantwoordelijkheidsgevoel dat hij de leegte die Peter Onvlee achterlaat probeert op te vullen. Zijn overlijden voelt niet alleen in de eigen fractie als een open wond. “Ik hoop dat ik kan voortzetten waar Peter aan is begonnen. Hij wordt postuum geroemd om zijn werk als bruggenbouwer. Met mijn waterschapsverleden spreekt me dat wel aan. Ik zal handelen in de lijn van Peter, op mijn eigen manier.“

Wat betekent het om fractievoorzitter van de grootste fractie van de gemeenteraad van Deventer te zijn?

“Ik zal er mijn best voor doen dat de samenwerking binnen de coalitie goed blijft en waar mogelijk wordt verbeterd. Daarnaast vind ik het heel belangrijk om het gesprek aan te blijven gaan met alle fracties in de raad,” legt Erik uit. Dat klinkt als een hele klus. “Maar je moet het ook niet groter maken dan het is,” voegt hij er meteen op zijn eigen relativerende wijze aan toe. “Ik zal nadrukkelijk het contact zoeken en onze doelen proberen te bereiken, maar de deuren niet overdreven en onnodig platlopen.”

Wat brengt Erik mee?

‘Go tot the start. Ready…..’  Als starter van schaatswedstrijden op het hoogste nationale niveau heeft Erik deze procedure al honderden keren doorlopen. Daar sta je dan met je startpistool tegenover gelauwerde schaatshelden. Twee valse starts en ze liggen eruit. Dat vraagt om gezag, duidelijkheid, stressbestendigheid, het kunnen nemen van moeilijke beslissingen in korte tijd en het vermogen om die achteraf goed te kunnen uitleggen. Het zijn allemaal eigenschappen die Erik ook in zijn rol als fractievoorzitter goed van pas zullen komen. Daarnaast kan hij bouwen op ruim tien jaar ervaring in het bestuur van Waterschap Groot Salland, waar hij de fractie van Sallandse Gemeentebelangen leidde en deze na de oprichting van de Drents Overijsselse Delta liet opgaan in één gezamenlijke fractie van lokale partijen. 

Vanaf het allereerste begin is Erik betrokken geweest bij de oprichting van Gemeentebelang Deventer. Hij maakte de ontwikkeling van een kleine partij in de achterhoede tot grootste fractie in de Deventer gemeenteraad van dichtbij mee. Als kritische penningmeester die altijd streefde naar een gezond financieel beleid, als fractieopvolger en nu sinds twee jaar als raadslid. Erik wordt geprezen om zijn analytische kijk en zijn puntige manier van samenvatten. “De afgelopen jaren heb ik in de raad vooral veel geluisterd. Nu het er op aan komt zal ik ook zeker mijn stem laten horen.”

Wat wil Erik bereiken?

“Het gaat er niet om wat ik wil bereiken, maar hoe we met zijn allen op een zo goed mogelijke manier uit deze enorme crisis komen. We zitten in een heel moeilijke periode, de gevolgen ervan zullen over een zeer lange tijd zichtbaar en voelbaar zijn. Ik hoop samen met Gemeentebelang en de hele raad de gemeente Deventer er zo goed mogelijk doorheen te loodsen, de pijn te verdelen en oog te blijven hebben voor mensen die tussen wal en schip raken.”

Hoe gaat Erik dat doen?

“Met een luisterend oor, veel openheid, betrouwbaarheid en op een gezonde financiële basis. Het wordt een hele opgave. Ik hecht veel waarde aan een respectvolle omgang met elkaar waarbij er ook ruimte mag zijn voor een knipoog en een lach. De problemen waarmee ook onze gemeente nu wordt geconfronteerd, overstijgen partijbelangen. We zullen samen naar oplossingen moeten zoeken. Ik sta open voor overleg, korte lijntjes naar alle fracties en zeker naar de inwoners.”