Nieuwe informatieronde in Deventer

Nieuwe informatieronde in Deventer

image1 image2 image3

Nadat de VVD uit de coalitiebesprekingen is gestapt voor een nieuw College van B en W in Deventer, hebben de drie resterende partijen – Gemeentebelang, PvdA en D66 – zich gebogen over een vervolg. Ze denken een nieuwe relatief korte informatie nodig te hebben om de mogelijkheden te onderzoeken voor een stabiele coalitie, mede gelet op de eerder gevoerde, gestopte formatie.
De partijen hebben burgemeester Martijn Dadema van Raalte bereid gevonden deze informatieopdracht uit te voeren.
Komende woensdag – 23 mei 2018 – wordt dit voorstel gepresenteerd aan de gemeenteraad.