Omgevingswet

Harry

Omgevingswet

HarryOmgevingswet en onze gemeente

In 2018 gaat de nieuwe omgevingswet van start. Dit betekent dat 24 wetten worden vervangen door 1 nieuwe wet. Minder en duidelijkere regels. De gemeenteraad is hier gisteren over bijgepraat.

Kom je als bewoner of als bedrijf met een goed initiatief, moest je in het verleden een figuurlijke Elfstedentocht afwerken of genoeg stempeltjes te vergaren. Hou je je aan alle wettelijke afspraken over geur, stof en lawaai. Hoe zit het met de calamiteitenwet en voldoe je ook aan alle veiligheidseisen? Heel veel procedures, die niet altijd parallel liepen, met vertragingen en frustratie als gevolg. Dat gaat nu veranderen. Vanaf 2018 wordt alles afgedekt in de nieuwe omgevingswet. Onze gemeente is er nu al actief mee bezig. We willen zo snel mogelijk inspelen op de ruimte die de omgevingswet biedt. In de gemeenteraad is een presentatie gehouden over de omgevingsvisie en het omgevingsplan die voor Deventer worden opgesteld. Onze fractie is heel positief over deze ontwikkeling. Het is belangrijk dat de raad goed betrokken wordt bij de keuzes die in visie en plan worden gemaakt. Want onze economie is gebaat bij meer ontwikkelingsruimte en duidelijke en heldere regelgeving.