Onafhankelijk klachtenmeldpunt Deventer Werktalent (DWT) een feit!

Onafhankelijk klachtenmeldpunt Deventer Werktalent (DWT) een feit!

Op initiatief van Gemeentebelang en Deventer Sociaal heeft de raad enkele maanden geleden unaniem om een onafhankelijke behandelaar voor klachten over Deventer Werktalent gevraagd. Vandaag is bekend geworden dat Frederik Schaafsma deze taak op zich neemt.

 

Gemeentebelang heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor mensen die klachten hadden over hun begeleiding door DWT. Tot nu toe konden ze alleen terecht bij de organisatie zelf. Dit had meer dan alleen een schijn van partijdigheid en leidde in veel gevallen tot frustratie en een gevoel van onmacht. Klachten werden daardoor vaak niet eens gemeld. Wij zijn erg blij dat het gevraagde meldpunt nu een feit is. Frederik Schaafsma is bereikbaar via 06-22058041 en info@klachtenbehandelaardeventer.nl. Meer info op deventerwerktalent.nl