Onder de aandacht!

Onder de aandacht!

Alie

Gemeentebelang is blij dat het Noaberhuus in Okkenbroek kan rekenen op de steun van het College. Op 7 juli is de plaatselijke bibliotheek gesloten, waarmee een belangrijke huurder verdween. Het gemeentebestuur heeft op vragen van Gemeentebelang laten weten dat er met alle betrokken partijen wordt onderzocht of en hoe de financiële positie van het Noaberhuus kan worden versterkt.

 

Zowel het College als de Openbare Bibliotheek Deventer zijn het met Gemeentebelang eens dat overal in de gemeente een makkelijk toegankelijke basisvoorziening van de bibliotheek aanwezig moet zijn. Voor Gemeentebelang is dit een speerpunt omdat het bijdraagt aan het behoud van de leerbaarheid in kleine kernen. Een ontmoetingsruimte is daarbij van groot belang. Uit de antwoorden op onze vragen maken wij op dat de huiskamer in het Noaberhuus blijft voortbestaan. De OBD heeft een kast ter beschikking gesteld voor het “bookcrossings”-project. Na de zomervakantie gaat de gemeente opnieuw het gesprek aan met Noaberhuus, OBD, De Marken en de buurtbus om over de toekomst te praten. Gemeentebelang is blij met de toezegging dat de mogelijkheden snel in kaart worden gebracht zodat deze bij de begrotingsbehandelingen in het najaar kunnen worden ingebracht.