Onderhoud scholen

Harry

Onderhoud scholen

HarryVragen over onderhoud scholen

Sinds 2015 zijn schoolbesturen volledig verantwoordelijk voor de instandhouding van hun schoolgebouwen. Daaronder vallen ook renovaties van het schoolgebouw. Voor deze levensduur verlengende maatregelen krijgen schoolbesturen vergoedingen van het Rijk. De gemeente heeft pas een financiële verantwoordelijkheid als vervangende nieuwbouw noodzakelijk is geworden.

 

Om bijgepraat te worden over de actuele situatie heeft Gemeentebelang schriftelijke vragen aan het College gesteld.

vragen