Ondertunneling Oostriklaan

Marco

Ondertunneling Oostriklaan

MarcoOndertunneling Oostriklaan

De Deventer gemeenteraad lijkt  unaniem in te stemmen met de wijziging van het bestemmingsplan die een ondertunneling van de Oostriklaan mogelijk maakt.  Gemeentebelang roept alle betrokken partijen op om samen de laatste hobbels glad te strijken om te komen tot een situatie die voor iedereen zo acceptabel mogelijk is.

In juni 2014 heeft de raad het sein op groen gezet voor de ondertunneling van de Oostriklaan en de daaraan gekoppelde afsluiting van de spoorwegovergang Stationsweg. Een belangrijk besluit dat de gemoederen lange tijd behoorlijk heeft bezig gehouden. Sindsdien is er achter de schermen hard aan het plan gewerkt. Afgelopen week is de noodzakelijke wijziging in het bestemmingsplan aan een raadstafel besproken. 

We stonden twee jaar geleden voor een dilemma: Het belang van de ondertunneling voor de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer was algemeen geaccepteerd. Om dit te kunnen realiseren was de gemeente echter afhankelijk van ProRail. Die stelde extra geld in het vooruitzicht, maar verbond daar wel een zware voorwaarde aan,  waaraan niet te tornen viel: De sluiting van de overgang op de Stationsweg. 

Gemeentebelang heeft er alles aan gedaan om de gevolgen voor de bewoners van de Stationsweg te beperken. We hebben aangedrongen op goed overleg met Plaatselijk Belang Colmschate, dat zich in het hele proces ondanks de tegenstrijdige belangen erg constructief opstelt. 

In een motie heeft Gemeentebelang gevraagd om een korte verbinding aan te leggen tussen beide zijden van de Stationsweg die door de afsluiting niet meer met elkaar verbonden waren. Intussen is gebleken dat er maar één reële optie is: Een nieuw pad aan stationskant, dat parallel loopt aan het al bestaande pad aan de andere kant van het spoor. Maar dit is nog niet in kannen en kruiken. Om beide paden op elkaar aan te laten sluiten, werd gevraagd om twee liften aan weerszijden van het spoor. Dat blijkt nogal lastig te zijn omdat ProRail er maar één wil financieren en de kosten van een tweede bij de gemeente neerlegt, die hiervoor geen budget heeft. Ook is niet alle benodigde grond in het bezit van de gemeente. De eigenaren zijn benaderd of ze hun grond willen verkopen, maar vooralsnog lijkt niet iedereen mee te willen werken.  Gemeentebelang hoopt dat er in goed overleg alsnog een oplossing komt.