Onkruidbestrijding op verhardingen Deventer

Onkruidbestrijding op verhardingen Deventer

Sinds maart vorig jaar mag onkruid op verhardingen in de openbare ruimte niet meer met chemische middelen worden bestreden. De gevolgen van dit verbod zijn heel groot. Alternatieve bestrijdingsmethoden als borstelen, vegen, branden of behandeling met heet water zijn veel duurder, maar bovenal minder effectief. We waren gewend aan straten die 100% onkruidvrij zijn. Nu zien we een enorme verpaupering.

Gemeentebelang is niet blij met deze situatie en wil dat er ook zonder chemische middelen en met de inzet van alternatieve methoden toch een acceptabel en veilig straatbeeld wordt gerealiseerd. Landelijk wordt veel gewerkt met beeldkwaliteit. Met beelden wordt vastgelegd wat men wil en worden afspraken gemaakt met de uitvoerende partijen.

(Bron: CROW kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013)
Niveau A: maximaal 2% bedekking, aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm is minder dan 10 stuks/m2
Niveau B: maximaal 4% bedekking, aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm is minder dan 20 stuks/m2
Niveau C: maximaal 8% bedekking, aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm is minder dan 30 stuks m2
Niveau D: meer dan 8% bedekking, aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm is meer dan 30 stuks/m2