Ontwikkeling lange tijd belemmerd.

Erik

Ontwikkeling lange tijd belemmerd.

ErikIn ontwikkeling!

De ontwikkeling van Deventer is lange tijd belemmerd. Door het kiezen voor projecten die ook nog wel even hadden kunnen wachten en door het gebrek aan financiële daadkracht. De ontwikkelingen bij afvalverwerker Circulus en onder meer de aandacht die Gemeentebelang gevraagd heeft voor de Kracht van Salland, kunnen nieuwe impulsen geven aan de economische groei van heel Deventer. 

 

Heel voorzichtig bereiken ons de berichten dat afvalverwerker Circulus een plek heeft gevonden om te investeren in de toekomst. Om betere scheiding van afvalstromen mogelijk te maken, is het nodig het terrein van Circulus aanzienlijk te vergroten. Jarenlang lag er het (onzinnige)  plan om de doodlopende havenarm ten westen van het huidige Circulusterrein te dempen. Een voorbarig besluit met grote gevolgen voor het hele bedrijventerrein. Nu de afvalverwerker zijn toekomst elders lijkt te zien, blijft de haven beschikbaar voor de bestaande en nieuwe bedrijven in Deventer. Gemeentebelang ziet – in overleg met aanliggende bedrijven – mogelijkheden om het belang van de “Deventer Haven” te vergroten en daarmee ook duurzaam transport per schip te stimuleren.

In het algemeen willen ondernemers in de regio wel investeren in de toekomst, maar krijgen geen geld van de bank. Met de “Kracht van Salland” kunnen we hen een heel eind op weg helpen. Dit hechte netwerk zet zich in voor nieuwe ontwikkelingen in Salland. Kern van de aanpak is een andere manier van werken. Lokale kracht, integrale aanpak, duurzaamheid, kennisoverdracht en het leggen van verbindingen staan hierbij centraal. De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte en de waterschappen Groot Salland en Rijn en IJssel faciliteren en stimuleren waar nodig. Met een kleine financiële bijdrage van onze gemeente kunnen projecten van bedrijven, burgers of instellingen van de grond komen en andere financierders zoals de provincie en de Europese Unie achter zich krijgen. Het succes zal een uitstralend effect hebben op de hele regio. Zo verbeteren we Salland. Gemeentebelang zal zich maximaal inzetten om de Kracht van Salland in Deventer meer op de kaart te zetten.