Ontwikkeling Speelgoedmuseum

Marcel

Ontwikkeling Speelgoedmuseum

MarcelOntwikkeling Speelgoedmuseum kan door!

Tijdens de behandeling van de begroting is woensdagavond geld vrij gemaakt voor de doorontwikkeling van het speelgoedmuseum nieuwe stijl. Het initiatief van de Collegepartijen werd door een grote meerderheid (30 voor 5 tegen) gesteund.

De gemeenteraad heeft zich de afgelopen jaren in meerderheid uitgesproken voor een zelfstandige toekomst van het Speelgoedmuseum. Terwijl er verschillende plannen werden ontwikkeld, bleef het onduidelijk hoe het moest worden gefinancierd. Na een slepende procedure die geen schoonheidsprijs verdient, ligt er nu een degelijk museaal concept en een totaal visie van het Deventer Verhaal. Gemeentebelang heeft met de collegepartners CDA, D66 en PvdA haar verantwoordelijkheid genomen en de benodigde dekking gezocht en gevonden. Wij hebben er alle vertrouwen in dat het Deventer Verhaal er iets moois van gaat maken.