Onvrede van een oude man

Alie

Onvrede van een oude man

AlieGemene slechtigheid

“Meissie, houd altijd in gedachten: politiek is gemene slechtigheid”. Ik was jong en nog maar net begonnen als ambtenaar toen een wethouder deze woorden tegen me sprak. Ze zijn me altijd bijgebleven, al heb ik er de eerste jaren alleen maar hartelijk om moeten lachen.

Toen ik zelf de gemeentepolitiek in ging, kwam de uitspraak van de wethouder weer boven drijven. Ook toen deed ik hem af als onvrede van een oude man. Niet meer dan dat. Waarom ook. In mijn ogen was de politiek volstrekt helder en transparant. Zo wist je als raadslid van Bathmen dat op de vrijdag voor de Bathmense kermis de begroting voor het jaar daarop in de bus lag. Dat gaf tijd voor een goede voorbereiding. Daarmee wil ik niet beweren dat het ‘toen” allemaal beter was, maar je kon er in elk geval wel op vertrouwen dat gemaakte afspraken ook werden nagekomen.

In Deventer ligt dat toch wat anders. Natuurlijk is de stad heel wat groter en ja…. dat maakt het besturen van het geheel ook ietwat complexer. Maar betekent dit automatisch dat ongeschreven politieke wetten die hun nut hebben bewezen gemakshalve van tafel kunnen worden geveegd? Ik heb daar moeite mee en zou graag een balletje opgooien over de competenties van de bestuurder en sturing.

Pas afgelopen zaterdag kreeg onze fractie de begroting van 2013. Rooskleurig is deze zeker niet. Ook dit jaar moet er fors worden gesnoeid. Maatregelen die pijn doen en daarom goed overwogen moeten worden. De raad heeft echter maar een maand de tijd om zich door het papieren monster heen te ploeteren op zoek naar de vertaling van de cijfers.

We weten allemaal dat op dit moment de bomen niet tot in de hemel groeien. Dat de rijksoverheid sterk moet bezuinigen en dat ook een andere grote bron van de gemeentelijke inkomsten op dit moment aan het opdrogen is: De bouw verkeert in een diepe crisis wat enorme gevolgen heeft voor de grondverkopen van de gemeente.

Deventer heeft het moeilijk. Een reden te meer om als overheid niet alleen betrouwbaarheid uit te stralen, maar ook betrouwbaar te zijn. En achter dat laatste durf ik een groot vraagteken te zetten. Zeker nadat afgelopen week bekend werd de gemeente kan fluiten naar een belangrijke subsidie voor de aanleg van het zonnepark. Niet omdat er inhoudelijke fouten zijn gemaakt bij de aanvraag of deze per ongeluk te laat is verstuurd. Nee….. Deventer loopt de subsidie mis omdat….. er helemaal geen subsidie aangevraagd had kunnen worden! Met plaatsvervangende schaamte vraag ik mij af hoe het mogelijk is dat het ambtelijk apparaat, de gemeenteraad en de omwonenden kort voor de zomervakantie zijn overvallen door een enorm groot plan dat absoluut niet onderbouwd en verre van besluitrijp was. Dat er desondanks een besluit werd afgedwongen omdat er alleen zo een landelijke subsidie in de wacht kon worden gesleept, was al schokkend. Maar als achteraf blijkt dat er iemand op het stadhuis zijn huiswerk niet goed heeft gedaan en dat de raad op basis van verkeerde en onvolledige informatie een besluit heeft genomen dat grote onrust bij omwonenden heeft veroorzaakt en de betrouwbaarheid van het gemeentebestuur een aardige deuk heeft doen oplopen, dan…… denk ik toch weer aan de woorden van de inmiddels overleden wethouder. Misschien had hij dan toch meer gelijk dan ik ooit heb kunnen vermoeden!