Op bezoek geweest in Zandweerd

Erik

Op bezoek geweest in Zandweerd

ErikOp bezoek geweest in Zandweerd

In het kader van de maandelijkse inloopavonden ging Gemeentebelang op maandag 20 februari op bezoek in Zandweerd. Meerdere mensen kwamen op onze uitnodiging af om in het buurthuis aan de Albert Cuypstraat hun mening of bevinding met de fractie en het bestuur van Gemeentebelang te delen.

Tijdens de gesprekken kwamen verschillende onderwerpen aan de orde zoals verborgen ornamenten van de gemeente Deventer. Ook werden gevaarlijke verkeerssituaties in de omgeving genoemd door bijvoorbeeld een waterophoping of een te smal looppad aan de Rembrandkade. Daarnaast zijn er sociale hiaten besproken, die door onze fractie opgepakt worden. Dit om te proberen tot een betere oplossing te komen als nu aangeboden wordt. Ook hebben we gepraat over verschillende kwesties, die de lokale politiek op dit moment bezig houden, zoals de winkelsluitingstijden of de parkeervoorzieningen op de Worp. Alles met elkaar een heel pallet aan punten die we als fractie opgepakt hebben om te proberen Deventer nog mooier en beter te maken. Wij zien uit naar de volgende inloopavond op 20 maart tussen half acht en acht uur in Ons Centrum aan de Oerdijk 141 in Okkenbroek en heten u daar van harte welkom!