Op de agenda!

Harry

Op de agenda!

HarryOp de agenda!

De Deventer gemeenteraad buigt zich in januari over te toekomst van de Looschool. Het voorstel van Gemeentebelang kreeg steun van alle raadsfracties. De basisschool dreigt eind van dit schooljaar te moeten sluiten. Gemeentebelang maakt zich grote zorgen over gevolgen voor de leefbaarheid in de kleine kern.

Protest Loo Gemeentehuis

foto: Fred Otterspeer

 

De basisschool is heel belangrijk voor Loo. Dat bleek gisteren overduidelijk in het gemeentehuis tijdens het aanbieden van een petitie. Twintig verenigingen en de acht buurtschappen van Loo maken zich zorgen over de toekomstige leefbaarheid in hun kern. Ook leerlingen en leerkrachten waren erbij aanwezig. De grote betrokkenheid is indrukwekkend. Een kern vecht voor zijn toekomst. De ouders vroegen onlangs om drie tot vijf jaar tijd om met eigen plan meer leerlingen naar de Looschool te trekken. Die kans krijgt de school van de Stichting Openbaar Onderwijs Deventer (OPOD) niet. Helaas is dit het orgaan dat beslissingsbevoegd is. Kan de gemeente helemaal niets doen? Op verzoek van Gemeentebelang buigt de raad zich in januari over de sluiting en de gevolgen daarvan. Voor de leerlingen, maar zeker ook voor heel Loo. De inwoners hebben op indrukwekkende wijze duidelijk gemaakt hoe zeer zij geraakt worden. Ze verdienen het in elk geval dat er uitgebreid over de problematiek wordt gepraat en er een zorgvuldig besluit over de toekomst van de Looschool genomen wordt.