Opheffing geheimhouding Filmtheater Viking

Opheffing geheimhouding Filmtheater Viking

MarcelOpheffing geheimhouding Filmtheater Viking

De bouw van het nieuwe Stadstheater De Viking blijft de gemoederen bezig houden. Ook Gemeentebelang is bezorgd over de forse kostenoverschrijdingen, terwijl de daadwerkelijke bouw nog moet beginnen. Woensdagavond is de raad bijgepraat over nieuwe tegenvallers. Hoewel het College had gevraagd om dit in beslotenheid te doen, heeft Gemeentebelang er toch samen met enkele oppositiepartijen voor gekozen om tegenvallers en risico’s openbaar te maken. 

 

Onze fractie is niet per definitie tegen geheimhouding; het openbaar bestuur moet er wel zeer terughoudend mee om gaan. Soms kun je niet anders, maar in dit stadium van het project Viking is geheimhouding niet noodzakelijk en volgens Gemeentebelang ook niet gewenst.

Een iets minder gunstige onderhandelingspositie ten opzicht van de aannemer hebben wij afgewogen tegen het zeer grote algemene belang om in alle openheid te kunnen debatteren over een project dat er toe doet. Een project waar nu al voor de derde keer een fors bedrag aan gemeenschapsgeld bij moet. En dan moet de eerste steen nog worden gelegd!

Een meerderheid van de gemeenteraad deelde ons standpunt.