Vergunningverlening Stadhuiskwartier

Marcel

Vergunningverlening Stadhuiskwartier

MarcelVragen over wijziging bestemmingsplan Stadhuiskwartier

Gemeentebelang heeft het College om opheldering gevraagd over problemen rond de vergunningverlening voor het Stadhuiskwartier. Deze problemen zijn al een half jaar bij het College bekend, maar zouden via een korte procedure worden weggewerkt. Nu kiest het gemeentebestuur toch voor het starten van een bestemmingsplanprocedure. Volgens Gemeentebelang is het niet uitgesloten dat de bouw hierdoor vertraagd wordt, terwijl het College in maart al zei dat “de planning weinig ruimte biedt voor tegenvallers.”

Een half jaar geleden is het gemeentebestuur er door deskundigen op gewezen dat de nieuwbouwplannen eventueel strijdig zouden kunnen zijn met het geldende bestemmingsplan. Volgens het College betrof het een minieme overtreding van de regels, waarvoor de verdere uitwerking van de plannen zeker niet zouden moeten worden stilgelegd. De afwikkeling van de eventuele bezwaren zou kunnen samenlopen met de eerste bouwhandelingen. Dit alles om de officiële start van de bouwwerkzaamheden begin 2013 niet in gevaar te brengen en het nieuwe stadskantoor een jaar later in gebruik te kunnen nemen.

Gemeentebelang werd onlangs verrast door de mededeling van het College dat er nu toch een uitgebreide bestemmingsplanprocedure wordt opgezet. De fractie wil van het gemeentebestuur weten wat nu precies de reden was om toch over te gaan tot het starten van de nu aangekondigde bestemmingsplanprocedure en wat de gevolgen daarvan zijn in tijd en geld. Is er meer aan de hand dan de minieme overtreding van de regels die de raad is voorgehouden?

Om duidelijkheid te krijgen, heeft Gemeentebelang de volgende schriftelijke vragen ingediend:

  • 1. Waarom maakt u nu, op dit moment, een afwijkende keuze ten opzichte van het raadsvoorstel van 21 maart 2012 ? Met andere woorden waarom een bestemmingsplanprocedure en geen projectbesluit?.
  • 2. Wat waren de afwegingen bij het tot stand komen van de voorgenoemde keuze ?
  • 3. Welke consequenties heeft (nu of naar de toekomst toe) de afwijkende keuze voor het project ? Graag in uw beantwoording in ieder geval ingaan op: de voorziene vertraging t.a.v. de afgifte van de bouwvergunning, de nieuwe verwachte startdatum van de bouw, de uitloop t.o.v. de eerder op 21 maart 2012 vastgestelde planning en de extra kosten die met de vertraging gepaard gaan.
  • 4. Wat is de huidige procedurele status ?
  • 5. Waarom is de bestemmingsplan procedure op 6 juni 2012 niet opgenomen in de coördinatieregeling en moet dat nu dus worden aangepast.

De vragen moeten binnen drie weken zijn beantwoord.