Opheldering over het woningabonnement.

Opheldering over het woningabonnement.

Gemeentebelang, ChristenUnie, CDA en GroenLInks willen opheldering over het woningabonnement.

Het woningabonnement in Deventer loopt sinds drie jaar. Er is de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor het concept waarmee woningen duurzaam kunnen worden gemaakt, maar tot nu toe zijn er weinig resultaten bekend. De vier partijen vinden dat het tijd wordt om daar duidelijkheid over te geven.

De gemeente heeft in 2015 een lening van 400.000 euro met een lage rente verstrekt aan een groep samenwerkende bedrijven in de WDW EscoHold bv om het woningabonnement (WOAB) te realiseren. Het woningabonnement moest Deventer helpen om energieneutraal te worden. Er zouden eerst 25 en daarna 200 woningen in Deventer worden verduurzaamd, zonder dat de eigenaar van de woning zich in de schulden zou hoeven te steken. Vervolgens zou het systeem op provinciaal niveau worden toegepast.

We zijn drie jaar verder. Er zijn weinig concrete resultaten bekend. Het is niet duidelijk hoeveel woningen zijn aangepakt en welke besparing dat heeft opgeleverd. Bovendien blijkt uit een recente brief aan de raad dat achter het woningabonnement een complexe structuur van bv’s schuil gaat. De fracties van Gemeentebelang, ChristenUnie, CDA, GroenLinks willen daarom graag weten met welke bv’s de gemeente precies zaken doet en met welke resultaten.