Over ons

Over ons

Gemeentebelang is bij de verkiezingen van 21 maart 2018 wederom de grootste fractie in de Deventer raad geworden. Net als vier jaar geleden behaalde Gemeentebelang 7 zetels.
In 1938 werd in Bathmen de oprichting van Gemeentebelang gevierd. Zes jaar eerder was “De belangenvereniging voor de aanleg van fietspaden van Loo naar het dorp” opgericht. Beide groeperingen fuseerden later tot Algemeen Belang en werden daarmee de grootste partij van Bathmen. Na de gemeentelijke herindeling in 2004 heeft Algemeen Belang Bathmen besloten een doorstart te maken in de gemeente Deventer. Een bundeling van krachten om er voor zorgen dat het belang van de kleine kernen niet werd ondergesneeuwd door de kracht van de stad. Daarbij hoorde een andere, meteen in het oog springende naam: Algemeen Plattelands Belang. Dat wil echter niet zeggen de fractieleden van APB uitsluitend oog hadden voor de belangen van het buitengebied. De partij manifesteerde zich steeds meer als dé lokale partij van Deventer en kreeg daar veel waardering voor. Van mensen uit de kleine kernen, maar zeker ook uit de stad. Die ontwikkeling kreeg in 2011 een logisch vervolg: APB werd Gemeentebelang! De kiezers wisten de kritische, maar constructieve wijze van oppositie voeren te waarderen en beloonden Gemeentebelang bij de raadsverkiezingen van 2014 met zeven zetels. De partij werd hiermee de grootste fractie en trad toe tot het college met Liesbeth Grijsen als wethouder. In de daaropvolgende jaren heeft Gemeentebelang gedaan wat ze beloofd had. Voor het eerst sinds jaren kwam er een sluitende begroting en was er geld om structureel te investeren. In mensen, economie en duurzaamheid. Gemeentebelang staat voor verantwoord financieel beleid om de dingen te kunnen blijven, waar de samenleving om vraagt. Dat de kiezers dit in maart 2018 opnieuw met zeven zetels hebben beloond, ziet Gemeentebelang als teken van vertrouwen, maar ook als opdracht om op de ingeslagen weg verder te gaan: Verantwoord, daadkrachtig en lokaal.