Over ons

Over ons

Over ons

Gemeentebelang is sinds de lokale verkiezingen van maart 2014 de grootste fractie in de Deventer raad. Hoewel de partij onder de naam Gemeentebelang voor het eerst op een kieslijst stond, kan ze bogen op een lange historie.

Meer dan honderd jaar geleden, in 1912, werd de “De belangenvereniging voor de aanleg van fietspaden van Loo naar het dorp” opgericht. In 1938 werd in Bathmen de oprichting van Gemeentebelang gevierd. Beide groeperingen fuseerden later tot Algemeen Belang en werden daarmee de grootste partij van Bathmen. Na de gemeentelijke herindeling in 2004 heeft Algemeen Belang Bathmen besloten een doorstart te maken in de gemeente Deventer. Een bundeling van krachten om er voor zorgen dat het belang van de kleine kernen niet werd ondergesneeuwd door de kracht van de stad. Daarbij hoorde een andere, meteen in het oog springende naam: Algemeen Plattelands Belang. Dat wil echter niet zeggen de fractieleden van APB uitsluitend oog hadden voor de belangen van het buitengebied. De partij manifesteerde zich steeds meer als de lokale partij van Deventer en kreeg daar veel waardering voor. Van mensen uit de kleine kernen, maar zeker ook uit de stad. Die ontwikkeling kreeg in 2011 een logisch gevolg: APB werd Gemeentebelang! De kiezers wisten de kritische, maar constructieve wijze van oppositie voeren wel te waarderen en beloonden Gemeentebelang bij de raadsverkiezingen van 2014 met zeven zetels. Gemeentebelang vormt sindsdien samen met CDA, PvdA en D66 het college van de gemeente Deventer.