Parkeertarieven omlaag

Parkeertarieven omlaag

De winkels in de binnenstad mogen binnenkort elke zondag open. Een ruime meerderheid van de binnenstadondernemers heeft afgelopen week gekozen voor het vrijgeven van de winkeltijden. Voortaan is elke zondag dus een koopzondag. En dus moet er volgens de geldende parkeerverordening nu ook elke zondag voor een parkeerplaats aan straat in de binnenstad worden betaald. Extra inkomsten voor de gemeente. Gemeentebelang vindt dat dit geld terug moet gaan naar de bezoekers van het centrum. Eerder gaf de gemeenteraad de wens al aan om de betaalde parkeertijd terug te brengen naar 20.00 uur. De inkomstendaling die dit met zich meebrengt, kan volgens Gemeentebelang gecompenseerd worden door de extra inkomsten op zondag. 

Om het mogelijk te maken dat de winkels elke zondag open mogen, moet de winkeltijdenverordening worden aangepast. Gemeentebelang stelt voor om dan ook meteen de parkeerverordening aan te passen zodat er weer na 20.00 uur gratis geparkeerd kan worden aan straat. Ook willen we onderzoeken wat er gedaan kan worden om meer mensen gebruik te laten maken van de gemeentelijke parkeergarages. Eventuele meeropbrengsten van het betaald parkeren op zondag zouden mogelijk ook kunnen worden ingezet om het gebruik van de garages te stimuleren en de garages aantrekkelijker te maken.