Parkeerverbod grote voertuigen langer dan 6 meter

Parkeerverbod grote voertuigen langer dan 6 meter

Vrachtwagens die groter zijn dan zes meter mogen niet meer in de bebouwde kom van de stad Deventer parkeren. Overdag niet en ook niet ’s nachts. Dat heeft de gemeenteraad afgelopen week besloten. Gemeentebelang begrijpt de aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) als het gaat om overlast en veiligheid, maar ziet ook problemen die dit met zich mee kan brengen.

Zo moeten we er voor waken dat chauffeurs in de knel komen tussen de wettelijk opgelegde rij- en rusttijden en de APV. Soms moeten zij op de plaats van bestemming wachten voordat ze hun lading kunnen lossen. Dit kan lastig zijn als ze tegen de grenzen van hun rijtijden aan zitten. In dat geval zijn er drie opties: Of de vrachtauto voor het laden stil zetten op een aangewezen plek buiten de stad, of de auto meteen na het lossen aan de kant zetten, maar dan riskeren ze een boete. Dat doen ze ook als ze na het lossen alsnog naar de aangewezen parkeerplaats rijden en daarmee hun maximale rijtijden overschrijden…. 

Mogelijk rijden ze eerst naar de plaats van bestemming om te kijken of ze hun lading meteen kwijt kunnen. Als dat niet zo is, moeten ze alsnog naar het Truckpoint langs de A1 of een parkeermogelijkheid buiten de stad met alle gevolgen voor de kernen en het buitengebied. En dan te bedenken dat één van de uitgangspunten het verminderen van de verkeersbeweringen en het verbeteren van de luchtkwaliteit was……

Kortom: Er is rede tot zorg. We zijn dan ook erg blij dat overgrote meerderheid van de raad onze bedenkingen deelt. Daarom is afgesproken dat het komende half jaar de gevolgen van het parkeerverbod voor grote voertuigenvrachtauto’s langer dan 6 meter binnen de bebouwde kom van de stad goed in de gaten worden gehouden. Binnen die termijn zullen alle klachten of ervaringen die bij de gemeente worden gemeld, nauwkeurig worden onderzocht.