Persbericht: 12 februari 2010

Persbericht: 12 februari 2010

Een ezel stoot zich in het gemeen geen twee maal aan dezelfde steen

Reactie Algemeen Plattelands Belang (APB) op concept ambitie- document Binnenstad.

In opdracht van gemeente Deventer zijn twee experts van naam en faam (Asselbergs en Coenen) bezig met een ambitiedocument. Woensdag 10 februari 2010 kon de gemeenteraad van Deventer vragen stellen.
APB moet tot haar grote teleurstelling constateren dat er blijkbaar geen lering wordt getrokken uit het verleden. 

Met de experts zijn wij van mening dat het tijd is om tot uitvoering van
plannen te komen en dat het meest urgente project is de huisvesting van
ambtenaren. Echter bij de beantwoording van onze vragen werd duidelijk
dat wederom onverkort wordt vastgehouden aan de locatie Grote Kerkhof,
met eventueel een kleine dislocatie. De variant Leeuwenbrug is en wordt
geeft Asselbergs desgevraagd aan, geen onderwerp van nader onderzoek. APB
vindt dit gezien de perikelen van het afgelopen jaar onbegrijpelijk!
Voor de huisvesting van de bibliotheek komt een vergelijkend
onderzoek, waarbij ook de huidige locatie op De Brink wordt meegenomen,
prima.
Maar waarom is er niet met een zelfde open visie naar de huisvesting van
ambtenaren gekeken?  Wij snappen het niet.  Door de experts wordt na de
consultatie rondes gesteld dat: een stadskantoor aan het Grote Kerkhof
breed wordt gedragen. De locatie staat derhalve niet ter discussie,
hebben we dat al niet eerder gehoord?  Maar hoe groot is het draagvlak
onder de burgers? APB plaatst daar grote vraagtekens bij. Het ontbreken
van draagvlak bleek afgelopen jaren bij de ontwikkeling van het “Huis
van Deventer” al een groot struikelblok. Laten we daarvan leren en in
ieder geval meerdere mogelijke alternatieven nader onderzoeken en dan
pas een definitieve locatie keuze maken. 
Kort na de verkiezingen zal er, wat APB betreft een definitief besluit
moeten worden genomen betreffende de ambtenaren huisvesting.  APB
ziet een nieuw stadskantoor aan het Grote Kerkhof niet zitten, daarvoor
heeft die locatie voor ons te veel beperkingen. Met wat aanpassingen zou
de huidige locatie Leeuwenbrug een prima en betaalbare oplossing voor
het ambtenaren- huisvestingsprobleem kunnen zijn. Wij staan open voor
alternatieven.