Persbericht: 3 februari 2010

Persbericht: 3 februari 2010

Bijna 6 jaar en 6 miljoen verder!

Reactie Algemeen Plattelands Belang (APB) op kosten onderzoek “het huis van Deventer”

APB is blij dat er nu meer helderheid is inzake de kosten van het
geschrapte plan. APB komt op basis van de uit het onderzoek naar voren
gekomen specificatie van de kosten per jaar tot de volgende conclusies:

  1. Eind 2007 liep het project ook al averij op en moest het college
    haar huiswerk opnieuw doen. Dit huiswerk heeft ca. 3 miljoen gekost !

  2. Ondanks de dubbele val van het college van B&W op dit
    dossier, liepen de kosten in 2009 gewoon door en is er dus blijkbaar
    volop doorgewerkt aan het project.

 

Vooral bij conclusie 2 plaatsen wij grote vraagtekens. APB zou
verwachten dat gezien het ontbreken van het politieke draagvlak de
werkzaamheden rondom dit belangrijke dossier in ieder geval vanaf 11
februari 2009 (1e val) door het demissionaire college direct op een zeer
laag pitje zouden zijn gezet. In 2009 is, blijkt uit het rapport,
echter nog € 1,4 miljoen aan kosten gemaakt. Blijkbaar zijn de
voorbereidingswerkzaamheden om te komen tot een definitief ontwerp
doorgezet. Ondanks het feit dat de te maken kosten achteraf juist,
volledig en financieel rechtmatig worden beoordeeld, vragen wij ons af
dit een wenselijke handelswijze is (geweest). Tijdige bijsturing had een
behoorlijke kostenbesparing op kunnen, of eigenlijk op moeten leveren.
Kortom.

APB: ‘Kosten stadskantoor juist, maar onnodig hoog ’ !