PERSBERICHT 18 oktober 2012

Marcel

PERSBERICHT 18 oktober 2012

Marcel Rechtbank buigt zicht over geheimhouding financiële onderbouwing project Stadhuiskwartier

Mag een partij wezenlijke informatie worden onthouden die zij nodig acht ter voorbereiding op een te nemen miljoenenbesluit? Het is in Deventer wel gebeurd. Een meerderheid van de gemeenteraad bestempelde belangrijke documenten als “vertrouwelijk”, waardoor oppositiepartij Gemeentebelang geen recht kon en kan doen aan haar controlerende taken die haar door de kiezers zijn toevertrouwd.

Op donderdag 22 november 2012 buigt een meervoudige kamer van de Zwolse rechtbank zich over de opgelegde geheimhouding in het dossier rondom de nieuwbouwplannen voor het stadshuiskwartier in Deventer.

Gemeentebelang is voorstander van maximale openheid in het bestuurlijk proces. Geheimhouding moet met uiterste terughoudendheid worden toegepast. In het project Stadhuiskwartier was en is dit overbodig. Door de opgelegde geheimhouding is de fractie voorafgaand aan het bouwbesluit in haar controlerende taak belemmerd en ook nu nog is dit het geval. De beoordeling van de financiële onderbouwing van een bouwproject als het stadhuiskwartier vergt specifieke deskundigheid, waarover raadsleden in het algemeen niet beschikken. Daarom had de fractie de plannen voor het te nemen bouwbesluit aan deskundige willen voorleggen. En dat kan nog steeds. Door een onafhankelijke extern bureau nog eens goed naar de financiële onderbouwing van de plannen te laten kijken, kunnen eventuele fouten alsnog worden voorkomen waardoor de gemeenschap mogelijk veel geld blijft bespaard. Als uit dit nader onafhankelijk onderzoek blijkt dat er fouten in de berekeningen zijn geslopen, zouden de plannen nog steeds kunnen en misschien ook wel moeten worden aangepast. Zeker gezien de hachelijke financiële situatie waarin Deventer verkeert, onder meer door forse verliezen op grondposities, is uiterste zorgvuldigheid een plicht die Gemeentebelang heel serieus neemt.

De rechtszaak van 22 november komt voort uit de voorlopige voorziening, die op 19 maart 2012 door Gemeentebelang namens Marcel Elferink is aangespannen. De rechter wees het verzoek tot opheffing van de geheimhouding destijds af omdat hij meer tijd nodig had om gedegen en zorgvuldig onderzoek te doen.

Gemeentebelang vindt het van democratisch belang dat een besluit tot geheimhouding onafhankelijk (door een rechter) aan de eisen van de wet kan worden getoetst. De nieuwe gang naar de rechter is voor Gemeentebelang een principezaak en wordt door mensen in het hele land met interesse gevolgd, zie publicatie Jurisprudentie Gemeenten (JG).