Positief!

Positief!

Gemeentebelang heeft het college van B en W een positief advies gegeven over een nieuw te vestigen geitenbedrijf in Lettele. We hebben ons daarbij gebaseerd op de informatie die wij tijdens verschillende voorbereidende sessies hebben gekregen over de voor- en nadelen van een geitenbedrijf, met name op het gebied van de volksgezondheid. Klik hier voor de reportage die RTV Oost op donderdag 7 december uitzond. https://www.rtvoost.nl/nieuws/281389/wijzigen-bestemmingsplan-voor-geitenhouderij-in-lettele-mag-doorgezet-worden
Verschillende onderzoeken laten verschillende uitkomsten zien. Daarbij is er ook sprake van een mogelijk heel klein gevaar voor de volksgezondheid. De gezondheidsdienst van Dieren en de GGD kunnen niet duidelijk aangeven wat het exacte verband is tussen de gezondheidsklachten en de aanwezigheid van een geitenhouderij.
De vergunning voor de geitenhouderij is aangevraagd door de familie Haarman uit Schalkaar. Het familiebedrijf is 22 jaar oud en telt nu tweeduizend geiten. De familie heeft de plannen met de buurt besproken. Ze is goed op de hoogte van de politieke besluitvorming op provinciaal gebied en heeft daar bij het maken van de plannen ook rekening mee gehouden. De familie geeft aan dat ze maatregelen zal treffen als toch blijkt dat er aantoonbare gevaren voor de volksgezondheid zijn.
Gemeentebelang heeft de belangen zorgvuldig afgewogen. Er is onduidelijkheid over de mogelijke gezondheidsrisico’s. Voor een vitaal platteland zijn moderne innovatieve ontwikkelingen wenselijk. Vandaar ons positief advies. Gemeentebelang vindt dat de provincie Overijssel en de gemeente Deventer zeer zorgvuldig met deze complexe situatie zijn omgaan. We dringen wel aan op een spoedig extra onderzoek om gauw duidelijkheid te krijgen over eventuele gevaren.