Preventief!

Preventief!

De gemeenten Ermelo en Putten hebben een preventieve manier gevonden om criminaliteit te bestrijden. Gemeentebelang vraagt zich af of deze aanpak ook in Deventer zou kunnen werken en heeft het College daarom naar de mogelijkheden gevraagd.

Ermelo en Putten wachten een strafrechtelijke vervolging van drugsdealers en inbrekers niet af, maar proberen de criminelen op voorhand bestuursrechtelijk aan te pakken. Na een eenmalige waarschuwing leggen zij de dader een boete op. Het kwaad wordt bij de bron aangepakt.

Volgens het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) werkt deze maatregel preventief. Wellicht ook in Deventer?

De vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders:

  • Is het College bekend met de werkwijze zoals door de gemeenten Ermelo en Putten wordt gevolgd?
  • Is een dergelijke werkwijze volgens het College juridisch haalbaar?
  • Ziet het College mogelijkheden dezelfde werkwijze ook in de gemeente Deventer in te voeren?
    Zo ja: Is het College bereid om met de betrokken partners hierover in gesprek te gaan?
  • Indien het College voor een dergelijke maatregel kiest, welk tijdbestek vraagt de invoering daarvan?