Proficiat Looschool!

Alie

Proficiat Looschool!

AlieProficiat Looschool!

In de strijd om de school in Loo te redden ,lijken de ouders een beslissende slag te hebben geslagen. De Stentor kopt vanmorgen: “De geschillencommissie laat niets heel van het fusie besluit.” Daarmee lijkt de sluiting van de Looschool voorlopig van de baan.

Ik kan me voorstellen dat dat een enorme opluchting is voor iedereen in Loo, ook voor mij. Het centrale middelpunt van de Loose gemeenschap dreigde te verdwijnen. Een sterke gemeenschap die niet snel opgeeft. Niet voor niets luidt het gezegde “Wat Loo wil, dat doet het toch”. Samen de schouders er onder, dat is het motto. De resultaten hiervan kennen we: Een zelf aangelegd fietspad in Loo, een verbouwing van de accommodatie van de schietvereniging, het gebouw de Baarhorst, het Noaberhuus etc. Ik denk dat elke inwoner van Loo wel ergens een steentje aan heeft bijgedragen. Jawin Klein Hegeman laat weten dat de ouders en gemeenschap blij zijn. De blik kan vooruit. Maar er is nog een lange weg te gaan. De Looschool is een krimpschool en om het tij te keren, zullen er veel nieuwe leerlingen moeten worden getrokken. Maar Loo zou Loo niet zijn, als ook deze uitdaging gezamenlijk wordt aangegaan.

Mijn zorg voor de gemeenschap Loo is met de uitspraak van de geschillencommissie nog niet weggenomen. Ik hoop dat de MR, de OPOD en de andere betrokkenen constructief, in een open houding naar elkaar, aan de slag gaan. Als Gemeentebelang willen we graag ons steentje hieraan bijdragen.