raadsfractie

Alie Zandstra Bathmen

raadsfractie

Fractie Gemeentebelang

De fractie bestaat uit zeven gemeenteraadsleden en één fractieopvolger. De fractieopvolgers nemen deel aan alle interne overleggen en hebben bepaalde aandachtsgebieden, die ze ook in de politieke markt verwoorden. In tegenstelling tot de gekozen raadsleden maken ze geen deel uit van de gemeenteraad en hebben dan ook geen stemrecht. Wel zijn de fractievolgers beëdigd en daardoor gebonden aan alle regels van vertrouwelijkheid en integriteit.


Alie Zandstra Bathmen

Fractievoorzitter

mw. A. Zandstra-Keijl (Alie)
Baarhorsterdijk 16
7437 RH Bathmen
Telefoon: 0570 – 542761
a.zandstra.keijl@deventer.nl
Wijkcontactpersoon voor het buitengebied

 Algemene zaken


2-Marcel Elferink Bathmen

Raadslid

dhr. M.W.H. Elferink (Marcel)
Deventerweg 52a
7437 BK Bathmen
Telefoon 0570 – 542992
mwh.elferink@deventer.nl
Contactpersoon voor wijk 1: Binnenstad/De Hoven

Financiën en cultuur


4-Harry ten Have Schalkhaar

Raadslid

dhr. H.A.M. ten Have (Harry)
Spanjaardsdijk 53
7433 PW Schalkhaar
Telefoon: 0570-532000/06-51346628
ham.ten.have@deventer.nl
Contactpersoon voor wijk 3: Voorstad

Ruimtelijke ordening en onderwijs


5-Erik Stegink Bathmen

Raadslid

dhr. T.W. Stegink (Erik)
Oudendijk 9a
7437 SL Bathmen
Telefoon 0573-221346
e.stegink@deventer.nl
Contactpersoon voor wijk 2: Zandweerd

Veiligheid en Duurzaamheid


6-Marco Schoemans Deventer

Raadslid

dhr. M.F.J. Schoemans (Marco)
Merel 8
7423 EH Deventer
Telefoon: 0570-657394/ 06-51855647
mfj.schoemans@deventer.nl
Contactpersoon voor wijk 6: Colmschate Noord/Vijfhoek en wijk 7: Colmschate Zuid

Sociaal domein


Wilma Schreur Schalkhaar

Raadslid

mw. W.F. Schreur (Wilma)
Kanaaldijk-West 23 A
7433 PS Schalkhaar
Telefoon: 0570-627460/06-21572734
wf.schreur@deventer.nl
Contactpersoon voor wijk 5: Keizerlanden/Borgele Platvoet

Bestuurlijke vernieuwing


Bas van Swigchem Lettele

Raadslid

(sinds 21 september 2016)
dhr. B. van Swighem (Bas)
Hemeltjesweg 4
7434 PH Lettele
Telefoon: 06-20390042
b.van.swighem@deventer.nl
Contactpersoon voor wijk 4: Rivierenwijk

 


Erik Smeenk Diepenveen

Fractieopvolger

dhr. G.H. Smeenk (Erik)
IJsseldijk 40
7431 RE Diepenveen
Telefoon: 06 28946468
gh.smeenk@deventer.nl


3-Liesbeth Grijsen Lettele

Wethouder

mw. E.G. Grijsen (Liesbeth)
eg.grijsen@deventer.nl