reces 2014

Alie

reces 2014

AlieHet is weer reces.

Jarenlang werd de tijd waarin het politieke werk op alle niveau’s bijna stil lag “komkommertijd” genoemd. Raar woord eigenlijk. Volgens van Dale is het een aanduiding voor een rustige zomerperiode waarin weinig nieuws en weinig handel is. Het woord wordt tegenwoordig vooral gebezigd in de media, die er bovendien inhoud aan geven door berichten te brengen die buiten de komkommertijd geen nieuwswaarde zouden hebben. Het komkommerseizoen was voorheen altijd in de zomer, voor de kwekers een drukke tijd, maar in veel andere vakgebieden was er dan juist niets te doen. Waar het woord precies vandaan komt, is niet helemaal zeker. Sommigen zeggen dat het een leenvertaling is van het Engelse cucumber time, dat vroeger in de zomermaanden door kleermakers werd gebruikt. Nadat deze periode tussentijds “taylor’s holiday” werd genoemd, kent tegenwoordig vrijwel niemand dit begrip nog. Bij ons dook het woord al in de negentiende eeuw op. Multatuli het al over “in het hartje van den komkommertyd”.

Gezien het wereldnieuws denk ik dat we de afgelopen weken niet van komkommertijd kunnen spreken. De niet aflatende strijd tussen Israel en de Palestijnen en de ramp met de HM 17 houdt onze gemoederen aardig bezig. Ik vind het tragisch te noemen dat op de rampplek het bergen van de slachtoffers niet onbelemmerd door kan gaan als gevolg van een strijd tussen Oekraïne en de seperatisten dus indirect Rusland. 

Zeker geen komkommernieuws, zeker geen komkommertijd. Alles is anders dit jaar……

En alles was al zo anders. De grote verkiezingsoverwinning van 19 maart heeft grote gevolgen gehad voor mij en onze fractie. De afgelopen maanden waren inspirerend, hoopgevend maar zeker ook bijzonder inspannend. 

Maar hoe dan ook het zomereces van de raad is begonnen. Voor ons raadsleden zijn juli en augustus een paar rustige maanden. Tijd om ons te bezinnen over de invulling van ons raadswerk voor de komende periode. Een kwestie van terug blikken en vooruitkijken.

Het begin van deze nieuwe raadsperiode stond in het teken van informeren, formeren en onderhandelen over een hooflijnenakkoord en een nieuw college. Een niet geringe klus omdat de dagelijkse beslommeringen ook gewoon doorgingen. Begin mei kon het nieuwe college bestaande uit Gemeentebelang, CDA, D66 en PvdA eindelijk aan de slag. Inmiddels zijn de eerste hobbels genomen. Eindelijk is er een besluit genomen over de ondertunneling van de Oostriklaan. Go Ahead Eagles kan met de toegezegde lening van 6 miljoen euro een belangrijke stap richting toekomst maken. Vooral door de inzet van onze fractie en onze wethouder zijn de risico’s voor deze lening geminimaliseerd. Ook de eerste tegenslagen zijn al een feit. Zo is de nieuwbouw van het stadhuis wederom vertraagd en vraagt de problematiek van de huisvesting van scholen, onder meer het kindcentrum Borgele, om snelle oplossingen. 

Gemeentebelang heeft de afgelopen maanden de sprong van oppositie- naar collegepartij gemaakt. Onze standpunten zijn niet veranderd, maar wel vaker onderdeel van een compromis. Als oppositie kun je honderden vragen bedenken, meningen hebben en stellingen verkondigen. Als collegepartij spreek je met alle betrokken partijen en streef je naar een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is en zo dicht mogelijk bij je oorspronkelijke standpunten staat. Dat betekent overigens niet dat we niet kritisch moeten zijn, integendeel.

We zitten nu midden in het reces, maar al gauw moeten belangrijke beslissingen worden genomen en zullen de gevolgen van de overheveling van rijkstaken naar de gemeente voor iedereen zichtbaar worden. Ik sluit niet uit dat dit pijnlijke gevolgen zal hebben voor het huishoudboekje van de gemeente. Het kan niet anders dan dat ook de inwoners van onze gemeente dit zullen merken. 

Toch zal Gemeentebelang er alles aan doen om niemand buiten de boot te laten vallen. 

Maar eerst nog genieten van een paar weken reces en hopelijk komen de komkommers volgend jaar vanzelf weer bovendrijven.