Rechter heeft geen tijd

Marcel

Rechter heeft geen tijd

MarcelRECHTER HEEFT GEEN TIJD – GEMEENTEBELANG GAAT DOOR!!!!

De geheimhouding van financiële informatie over het stadskantoor wordt niet opgeheven. De rechter oordeelde vanmiddag dat hij niet voor morgen een inhoudelijke uitspraak over de complexe materie kan doen. Daar zullen ook wij het voorlopig mee moeten doen. Zonder dat we de gegevens aan een neutraal onderzoek hebben kunnen onderwerpen, moeten we ons morgen gewoon over de bouw van het nieuwe stadskantoor uitspreken. Om principiële redenen zullen wij de bodemprocedure voor de rechtbank voortzetten om in de toekomst recht te kunnen doen aan onze controlerende taken en daarmee aan het vertrouwen dat de kiezers aan onze fractie hebben geschonken.

Natuurlijk zijn wij als raadsleden zelf ook onderdeel van het bestuurlijk proces en daarom moet de gang naar de rechter niet lichtvoetig worden gezet. Onze fractie heeft in het debat geprobeerd om de meerderheid aan onze zijde te krijgen. We hebben herhaaldelijk gevraagd om opheffing van de geheimhouding. Ook hebben we het college een informeel voorstel gedaan: een onafhankelijk adviesbureau zou de berekeningen toetsen en de resultaten alleen aan de raad kenbaar maken. Maar ook dit werd net als een WOB-verzoek door het College afgewezen. Afgelopen donderdag boog zich de rechtbank in Zwolle voor het eerst over de geheimhouding van de financiële cijfers en oordeelde dat alleen abtenaren en raadsleden bezwaar kunnen maken tegen een geheimhouding conform art. 25 van de Gemeentewet. Deze draad hebben wij opgepakt.

Ik vind het enorm spijtig dat nu nog steeds geen inhoudelijk oordeel is geveld in deze principiële zaak. Hoe kunnen raadsleden morgen over de bouw van het stadskantoor oordelen, als de zaak aan geen enkel objectief onderzoek is onderworpen? Zeker gezien de wankele financiële positie van de Deventer vinden wij de handelswijze van het gemeentebestuur onbegrijpelijk en onbehoorlijk! We hebben alles uit de kast gehaald om tot een weloverwogen en verantwoord besluit te komen. Op de gebruikelijke wegen waar het kan, op opzienbarende wijze waar het moet. En de gang naar de Zwolse rechtbank behoort ongetwijfeld tot de laatste categorie die zeker niet ondoordacht is genomen.

Gemeentebelang ziet openbaarheid als principezaak en zet de juridische procedure tegen de gemeente voort. In het belang van toekomstige kwesties binnen en buiten onze gemeente in het algemeen, in het belang van het stadskantoor in het bijzonder en vooral in het belang van de kiezers die ons hun vertrouwen hebben geschonken!