Rechtzaak update 22-11-2012

pdf

Rechtzaak update 22-11-2012

Bijlage: deStentor 23-11-2012 pdf

Nog geen duidelijkheid van de rechter

Vanochtend heeft voor de Zwolse rechtbank de zaak tegen de gemeente Deventer gediend, die door Marcel Elferink namens Gemeentebelang is aangespannen. Helaas kan het nog enkele weken duren voordat we weten of de gemeente terecht het omstreden dossier van het stadskantoor van de sticker “geheim” heeft voorzien.

Door de geheimhouding heeft Gemeentebelang de financiële berekeningen voor het nieuwe stadskantoor niet door een onafhankelijk expert kunnen laten toetsen.

Vandaag stond alleen de principiele vraag centraal of de rechtbank überhaupt bevoegd is om te oordelen of de geheimhouding terecht is opgelegd. Een meerderheid van de gemeenteraad was er immers mee akkoord gegaan. Gemeentebelang vindt het van groot democratisch belang dat de rechtmatigheid van een opgelegde geheimhouding onafhankelijk kan worden getoetst en verwijst daarbij onder meer naar Europese regels op dit gebied.

De rechtbank zal hier binnenkort uitspraak over doen. Alleen als de rechtbank zich bevoegd acht, zal de zaak inhoudelijk worden behandeld en zal er duidelijkheid worden gekregen of het dossier stadskantoor dossier terecht als vertrouwelijk is bestempeld en is het eerdere verzoek van Marcel Elferink tot het openbaar maken van de cijfers terecht is afgewezen.

Het is niet duidelijk wanneer de rechtbank een besluit neemt in deze lastige zaak neemt. Het komt maar zelden voor dat een raadslid naar de rechter stapt om in beroep te gaan tegen een besluit van de eigen gemeente.

Tip: Lees ook het artikel van de Stentor