Referendum

Alie Zandstra

Referendum

Alie Zandstra

APB wil een referendum voor de burgers

Algemeen Plattelands belang vind het belangrijk dat de burger kan mee beslissen in de gemeenteraad van Deventer. Betrokkenheid van burgers en bedrijven geeft een betere democratie. Om deze reden is een raadgevend referendum een beter instrument dan een raadplegend referendum. De burgers in Deventer moeten volgens APB de mogelijkheid hebben zelf een referendum te organiseren. Niet op voorhand geregeld door de politiek zelf. Een raadgevend referendum geeft meer betrokkenheid en mogelijkheden voor burgers. Algemeen Plattelands Belang heeft in het verleden aangegeven zich ook te willen conformeren aan een referendumuitslag en zal dit ook vooraf aangeven te doen. Naast een raadgevend referendum zou APB ook graag een digitaal raadspanel instellen. Hierin kunnen burgers ook hun mening geven over kleinere agendapunten. Het blijkt in de gemeenteraad van Deventer nog niet mogelijk te zijn om meer burgers te betrekken bij de besluitvorming. APB blijft hier voor gaan en zal bij gelegenheid opnieuw proberen dit vorm te geven.

{plusone}