Regelarme bijstand

Marco

Regelarme bijstand

MarcoRegelarme bijstand

Op 19 oktober zou tijdens de raadsvergadering gesproken worden over een zogenaamde regelarme bijstand. Door het uitlopen van andere agendapunten is het onderwerp doorgeschoven naar een volgende vergadering. Jammer, want er valt nu al veel over te zeggen. 

Deventer Sociaal kwam onlangs met het voorstel om de strenge regels voor de bijstand te versoepelen. De kosten van handhaving van de huidige regels zouden hoog zijn en de effectiviteit gering. Ook Gemeentebelang ziet dat er bijstandsgerechtigden zijn waarbij het strikt hanteren van het huidige beleid zinloos is. Maar het gaat ons een stap te ver de voorgestelde versoepeling voor alle bijstandsgerechtigden van toepassing te laten zijn. We moeten niet vergeten dat de hedendaagse strenge opvattingen een gevolg zijn van wat er in het verleden allemaal mis is gegaan. Enige nuancering is dus op zijn plaats.

Gemeentebelang heeft daarom samen met de PvdA een amendement op het initiatiefvoorstel van Deventer Sociaal opgesteld. We spreken van een experiment met een duidelijke begin- en einddatum en een beperkte groep. Mensen, die door een versoepeling mogelijk beter zouden functioneren én waarbij de verminderde handhaving leidt tot een kostenbesparing bij de gemeente. Een beperkte regelarme bijstand voor specifieke groepen kan een middel zijn waar de hele samenleving beter van wordt, op een manier waarin iedereen zich herkend.